Archeologia traumy aborcyjnej

Na kilka dni przed premierą Klątwy Oliviera Frljicia, która stała się spektakularną manifestacją konfliktu teatru i Kościoła we współczesnej kulturze polskiej, uczestniczyłam w zdarzeniu, które kazało mi gruntownie przemyśleć problematykę aborcji jako istotnej stawki w rozgrywce sztuki awangardowej o władzę symboliczną, a zarazem jako zagadnienia transnarodowego, którego lokalne przejawy stanowią symptomy przemian zachodzących w polityce […]

Read more

The Herstory of the Black Protest. Solidary fight for democracy

The Czarny Protest (‘Black Protest’, a protest of women dressed in black) is one of the most important phenomena of the twenty-first century Poland. It is a series of events, a protracted revolution, an outcome of activities carried out by various groups and initiatives. It is linked with the past as well as the future. […]

Read more